HungarianRomână
PDF Imprimare Email
Vineri, 15 Octombrie 2010 08:26

Notă: Pentru utilizarea serviciilor oferite de instituție se poate transmite copia în format electronic după cartea de identitate pe adrsea de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

Formulare utilizate în cadrul Compartimentului de Stare Civilă

*Copertă dosar căsătorie față și spate

Declarație de căsătorie - timp mediu de completare 10 minute

Anexă la declarație de căsătorie - timp mediu de completare 10 minute

Cerere oficiere căsătorie - timp mediu de completare 10 minute

Cerere oficiere căsătorie în limba maghiară - timp mediu de completare 10 minute

*Extras din codul civil

Cerere eliberare certificat de naștere - timp mediu de completare 10 minute

Cerere eliberare certificat de deces - timp mediu de completare 10 minute

Cerere eliberare certificat de căsătorie - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale pagina 1, pagina 2 - timp mediu de completare 15 minute

Cerere pentru eliberare dovadă din actele de stare civilă - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru ortografiere - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru rectificare - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru înscriere mențiune de divorț pe act căsătorie - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru transcriere certificat de stare civilă eliberată din străinătate - timp mediu de completare 20 minute

Cerere pentru eliberarea formularului standard - timp mediu de completare 10 minute

Cerere schimbare de nume - timp mediu de completare 10 minute

 

Formulare utilizate în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Cerere pentru eliberarea actului de identitate - timp mediu de completare 3 minute

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței - timp mediu de completare 3 minute

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședință în România - timp mediu de completare 10 minute

Cerere completare formular stare civilă - timp mediu de completare 3 minute

Cerere privind completare formularului E401(partea B) - timp mediu de completare 3 minute

 

Formulare pentru obținerea informațiilor de interes public

Cerere tip pentru solicitarea informațiilor de interes public - timp mediu de completare 3 minute

Reclamație administrativă pentru refuzul furnizării informațiilor - timp mediu de completare 5 minute

Reclamație administrativă pentru nefurnizarea în termen a informațiilor solicitate - timp mediu de completare 5 minute

 

Formulare utilizate pentru ocuparea unui post vacant

Formular de înscriere - timp mediu de completare 5 minute

Declarație pe propria răspundere privind destituirea sau nedestituirea dintr-o funcție publică în ultimii 3 ani - timp mediu de completare 2 minute

Declarație pe proprie răspundere - timp mediu de completare 2 minute

*Model Adeverință de vechime în muncă

 

Formulare utilizate în cadrul Compartimentului de Asistență Socială

Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserție/indemnizației lunare/sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6, pagina 7 - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii pagina 1, pagina 2, pagina 3 - timp mediu de completare 5 minute

Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6, pagina 7, pagina 8 - timp mediu de completare 10 minute

Declarație pe propria răspundere privind modificările intervenite în componența familiei și/sau veniturile acestora pagina 1, pagina 2 - timp mediu de completare 4 minute

Angajament de plată - timp mediu de completare 2 minute

Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță) pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5 - timp mediu de completare 5 minute

Cerere pentru efectuarea anchetei sociale în vederea încadrării într-un grad de handicap - timp mediu de completare 2 minute

 

Formulare utilizate în cadrul Compartimentului Registrul Agricol și Fond Funciar

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea obţinerii ajutorului de încălzire - timp mediu de completare 1 minut

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea obţinerii subvenţiei APIA - timp mediu de completare 1 minut

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea schimbării cărţii de identitate - timp mediu de completare 1 minut

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea încheierii contractului de furnizare a apei - timp mediu de completare 1 minut

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea transcrierii contractului de furnizare energiei electrice - timp mediu de completare 1 minut

Cerere pentru eliberarea adeverinţei în vederea procurării unui telefon mobil - timp mediu de completare 1 minut

Cerere tip pentru eliberare adeverinţe - timp mediu de completare 1 minut

Cerere tip pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului și ofertă de vânzare persoane fizice pagina 1, pagina 2, pagina 3 - timp mediu de completare 10 minute

Declarație persoane fizice privind înregistrarea/modificarea în registrul agricol - timp mediu de completare 7 minute

Declarație persoane juridice privind înregistrarea/modificarea în registrul agricol - timp mediu de completare 7 minute

Cerere pentru eliberarea adeverinței în vederea întăbulării, actualizării în CF - timp mediu de completare 1 minut

 

Formulare utilizate în cadrul Compartimentului Impozite, taxe locale și recuperare creanțe bugetare

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală persoane fizice - timp mediu de completare 3 minute

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală persoane juridice - timp mediu de completare 3 minute

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice - timp mediu de completare 10 minute

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice - timp mediu de completare 10 minute

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice pagina 1, pagina 2 - timp mediu de completare 10 minute

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor juridice - timp mediu de completare 10 minute

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice pagina 1, pagina 2 - timp mediu de completare 10 minute

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitulu asupra mijloacelor de transport  marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice pagina 1, pagina 2 - timp mediu de completare 10 minute

Declarație fiscală și decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate - timp mediu de completare 7 minute

 

Formulare utilizate în cadrul Compartimentului Urbanism, achiziții publice, inițierea și derularea proiectelor cu finanțare internă și internațională

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism - timp mediu de completare 8 minute

Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6 - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare - timp mediu de completare 8 minute

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor - timp mediu de completare 10 minute

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor - timp mediu de completare 10 minute

*Model pentru panou de identificare a investiției

*Model Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire - timp mediu de completare 5 minute

Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșament la rețele publice de apă,canalizare,gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu - timp mediu de completare 8 minute

Cerere pentru obținerea Cardului - Legitimație de parcare pentru persoane cu handicap - timp mediu de completare 2 minute

 

Formulare utilizate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679

Informare și consimțământ persoană vizată - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces - timp mediu de completare 4 minute

Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare - timp mediu de completare 4 minute

Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere - timp mediu de completare 4 minute

Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării - timp mediu de completare 4 minute

Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor - timp mediu de completare 4 minute

Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție - timp mediu de completare 4 minute

 

Alte formulare utilizate

Declarație pe propria răspundere pentru obținerea vizei în vederea plecării la lucru în străinătate - timp mediu de completare 10 minute

Cerere pentru efectuare vidanjare - timp mediu de completare 2 minute

Formular pentru înscrierea în audiență - timp mediu de completare 3 minute

Formular pentru colectarea de propuneri în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative (conform Legii nr. 52/2003) - timp mediu de completare 10 minute.

Ultima actualizare în Joi, 25 Ianuarie 2024 10:03
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.9751
State flagUSD 4.5879

Valabil azi: 2024-05-17
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in pagina
Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.